مقاله جداسازي باکتري ها از سگ هاي بيمار مبتلا به آنتريت هموراژيک و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: جداسازي باکتري ها از سگ هاي بيمار مبتلا به آنتريت هموراژيک و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سگ
مقاله باکتري
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله آنتريت هموراژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورميربلوك جلالي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: داداش بيگي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق جداسازي عوامل مولد آنتريت هموراژيک در سگها و تعيين مقاومت يا حساسيت آنتي بيوتيکي نسبت به آنتي بيوتيک هاي رايج (جنتامايسين، تتراسيکلين، ناليديکسيک اسيد، سفکسيم، سفترياکسون، پني سيلين، کلرامفنيکل، کوتريموکسازول) بود. در اين تحقيق از تعداد ۸۰ قلاده سگ در سنين بين شش ماهگي تا دوسالگي مبتلا به آنتريت هموراژيک که آنتي بيوتيک دريافت نکرده بودند نمونه مدفوع اخذ شد و روي محيط کشت مختلف جهت تشخيص عوامل باکتريال مولده برده شد، که پس از بررسي باکتريولوژيک چهار باکتري اشريشياکلي و کلستريديوم و کمپيلوباکتر و سالمونلا از نمونه ها جدا گرديد که از مجموع ۸۰ قلاده سگ ۲۱٫۲۵ درصد مبتلا به سالمونلا و ۸٫۷۵ درصد مبتلا به کلستريديوم و ۲۶٫۲۵ درصد مبتلا به کمپيلوباکتر و ۴۳٫۷۵ درصد مبتلا به اشريشياکلي بودند. نقش بيماريزايي اشريشياکلي در بروز آنتريت هموراژيک از ساير باکتري ها بيشتر نشان داده شده و نتايج آنتي بيوگرام نيز بيانگر مقاومت اين باکتري نسبت به اکثر گروههاي آنتي بيوتيکي مورد آزمايش بود. ولي اين باکتري ها نسبت به آنتي بيوتيک هاي سفترياکسون و سفکسيم حساسيت خوبي نشان داد. ساير باکتري ها نيز در نمونه هاي بعدي نسبت به اين دو دارو حساسيت خوبي را نشان دادند.