مقاله جداسازي خودکار بخش هاي S2 ،S1 صداي قلب با استفاده از تبديل موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي خودکار بخش هاي S2 ،S1 صداي قلب با استفاده از تبديل موجک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فونوکارديوگرام
مقاله تبديل موجک
مقاله تشخيص اتوماتيک سيگنال قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميرفتاحي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق يک روش جديد به منظور جداسازي خودکار بخش هاي S2،S1 با استفاده از تبديل موجک ارايه شده است. اين روش برخلاف بسياري از الگوريتم هاي ارايه شده قبلي، از سيگنال ECG به عنوان مرجع استفاده نکرده و مستقل از نوع صداي قلب، به لحاظ سالم يا بيماربودن فرد مورد آزمايش، قادر به جداسازي صداهاي قلب مي باشد. معيار بکارگرفته شده براي جداسازي، بر پايه يکي از ويژگي هاي مهم فيزيولوژيکي قلب يعني اختلاف فشار اطراف دريچه ها در هنگام بازشدن و بسته شدن استوار است که منجر به پيدايش مشخصه هاي فرکانس بالا در سيگنال توليد شده مي شود. الگوريتم کلي در اين تحقيق برمبناي استخراج ضرايب جزيي و اصلي تبديل موجک سيگنال قلب و استفاده از انرژي شانون اين ضرايب به منظور تشخيص سيکل قلب و پس از آن جداسازي S1 و S2 مي باشد. نتايج حاصله نشان مي دهند که دقت جداسازي الگوريتم حاضر براي نمونه هاي S1،%۹ و براي نمونه هاي S2، %۸۸٫۹ مي باشد.