مقاله جداسازي ديوکسيدکربن-متان با استفاده از غشاي پليمري آميخته اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي ديوکسيدکربن-متان با استفاده از غشاي پليمري آميخته اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراوايي
مقاله گزينش پذيري
مقاله جداسازي ديواکسيدکربن و متان
مقاله غشاي آميخته اي
مقاله آکريلونيتريل-بوتاديي-ان-استيرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عموقين آبتين
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كارگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي مهرآبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نادمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جداسازي گازهاي ديواکسيدکربن و متان از جمله فرايند هاي بسيار مهم و پرکاربرد در زمينه ارتقاي گاز طبيعي و بازيافت گاز زيرزميني است. در اين جا به منظور بررسي عملکرد فرايند جداسازي غشايي، نتايج آزمايشگاهي تراوايي گاز و ويژگي هاي جداسازي ديواکسيدکربن-متان براي غشاهاي مختلف مورد بحث قرار گرفته است. اين غشاها (از راه آميخته سازي پلي اتيلن گليکول با وزن هاي مختلف مولکولي به عنوان پليمر افزوده شونده و آکريلونيتريل-بوتادي ان-استيرن به عنوان ساختار اسکلتي) تهيه شده اند. به منظور تعيين خواص شکل شناسي غشا از تصاوير SEM استفاده شده است. اثر محتواي پلي اتيلن گليکول بر خواص انتقال گاز در نمونه انتخابي، مطالعه شده است. افزون بر اين، اثر فشار بر تراوايي ديواکسيدکربن بررسي و مشخص شد، در بيش از۴ bar  فشار بر تراوايي بي اثر بوده است. نتايج نشان مي دهد که تقريبا در تمام موارد، وارد کردن ملکول هاي پلي اتيلن گليکول بدون تغيير بارزي در تراوايي متان، گزينش پذيري ديواکسيدکربن-متان را افزايش مي دهد. از ديدگاه کاربردهاي جداسازي گاز، داده هاي به دست آمده در ناحيه مطلوب تجاري قرار گرفتند.