مقاله جداسازي دي اکسيدکربن/نيتروژن با استفاده از غشاي آلياژي ABS/PEG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۱۲ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: جداسازي دي اکسيدکربن/نيتروژن با استفاده از غشاي آلياژي ABS/PEG
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازي
مقاله دي اکسيدکربن/نيتروژن
مقاله تراوايي
مقاله غشاي آلياژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عموقين آبتين
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كارگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي مهرآبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان گاز گلخانه اي دي اکسيدکربن در اتمسفر زمين رو به افزايش مي باشد. جداسازي اين گاز از منابع اصلي توليد کننده آن نظير نيروگاه ها، صنايع فولاد و ساير صنايع شيميايي به دليل افزايش اثرات مخرب گازهاي گلخانه اي مورد توجه فراواني قرار گرفته است. در اين راستا، با توجه به مزاياي غشاهاي پليمري براي جداسازي گازها به روش آلياژسازي، غشاهاي آلياژي از اکريلونيتريل-بوتادين-استايرن (ABS) و پلي اتيلن گلايکول (PEG) تهيه شده است. سپس اثر افزودن ترکيب درصدهاي مختلف پلي اتيلن گلايکول افزوده شده به ABS بر تراوايي و گزينش پذيري گازهاي دي اکسيدکربن و نيتروژن، بررسي گرديد. همچنين، اثر فشار بر تراوايي دي اکسيدکربن مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل نشان مي دهد که تراوايي دي اکسيدکربن در غشاي آلياژي ساخته شده از ABS و ۱۰ درصد وزني ۲۰۰۰۰PEG، داراي مطلوب ترين خواص جداسازي بوده و ميزان تراوايي دي اکسيدکرين و گزينش پذيري دي اکسيدکربن/نيتروژن آن در مقايسه با غشاي ABS افزايش مطلوبي يافته است.