مقاله جداسازي سالمونلا از زرده تخم مرغ هاي محلي شهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: جداسازي سالمونلا از زرده تخم مرغ هاي محلي شهرستان اروميه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي سالمونلايي
مقاله تخم مرغ محلي
مقاله اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زارع مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيريزنقدهي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاستروآنتريت سالمونلايي معمولا به دنبال بلع آب و غذاي آلوده اتفاق مي افتد و در بعضي از كشورها مثل ايالت متحده آمريكا در حدود ۱۵ درصد از عفونت هاي غذازاد را به خود اختصاص مي دهد. در انتقال اين بيماري، مواد غذايي خام با منشا دامي بويژه گوشت و تخم مرغ حايز اهميت فراواني هستند. با توجه به اهميت تخم مرغ در انتقال سالمونلوزيس و مصرف بالاي تخم مرغ هاي محلي و غير صنعتي در منطقه، همچنين پي بردن به ميزان آلودگي سالمونلايي، تعداد ۱۰۰ نمونه تخم مرغ محلي از دست فروشي هاي سطح شهرستان اروميه تهيه و در آزمايشگاه ميکروب شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه مورد بررسي قرار گرفتند. جداسازي سالمونلا منحصرا از زرده تخم مرغ ها و با استفاده از روش هاي مندرج در رفرانس هاي هاريگان و BAM انجام شد. از ۱۰۰ تخم مرغ مورد بررسي، تعداد ۶ نمونه (۶ درصد) آلوده به سالمونلا تشخيص داده شدند. سپس نمونه هاي آلوده، با استفاده از آنتي سرم پلي والان گروه بندي سرمي شدند و در نهايت مشخص شد كه همه سالمونلا هاي جدا شده، متحرک و متعلق به گروه سرمي D (سالمونلا آنتريتيديس) مي باشند. با توجه به آلودگي بالاي تخم مرغ هاي محلي به سالمونلا و امكان ايجاد بيماري در صورت مصرف، لزوم اطلاع رساني و اجتناب از مصرف مواد غذايي غير پاستوريزه با منشا دامي پيشنهاد مي گردد.