مقاله جداسازي قارچ هاي اندوفايت توليد کننده داروي ضد سرطان تاکسول از سرخدار بومي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: جداسازي قارچ هاي اندوفايت توليد کننده داروي ضد سرطان تاکسول از سرخدار بومي ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکسول
مقاله داروي ضد سرطان
مقاله سرخدار
مقاله قارچ اندوفايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مديسه زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رستاقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهلي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تاكسول يكي از مهمترين داروهاي ضد سرطان و منبع اوليه تهيه آن گياه سرخدار است و با توجه به محدود بودن تعداد اين درختان جايگزيني روش هاي ديگر توليد به جاي استخراج از پوست گياه امري ضروري به نظر مي رسد. با توجه به اينکه تاكنون تحقيقات گسترده و جامعي بر روي قارچ هاي توليد كننده تاكسول در داخل كشور انجام نشده، لذا اين مطالعه با هدف بررسي روي فلور طبيعي ايران به منظور جداسازي قارچ هاي اندوفايت و بررسي توليد تاكسول در اين قارچ ها انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي نمونه هاي ساقه گياهان سرخدار مناطق جنگلي شمال كشور به منظور جداسازي قارچ هاي اندوفايت جمع آوري شد. پس از استريل كردن سطحي نمونه هاي گياهي، نمونه هاي مورد نظر بر روي محيط Potato dextrose agar كشت داده شدند. پس از گذشت چند روز قارچ هاي رشد يافته جداسازي شده و براي اطمينان از خلوص هر كلني، عمل ايزوله كردن قارچ هاي حاصل ۳ بار تكرار شد. بررسي حضور تاكسول در قارچ هاي اندوفايت جدا شده، بوسيله تكنيك کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا (HPLC) و با استفاده از ستون كروماسيل C18 انجام پذيرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماري دانکن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تعداد ۸۰ ايزوله قارچ اندوفايت از سرخدار بومي ايران جداسازي شد. بررسي هاي انجام شده توليد تاكسول را در ۵ ايزوله جدا شده نشان داد در ميان قارچ هاي توليد كننده تاكسول، ايزوله  TbPm4با بيشترين ميزان توليد، قادر به توليد متوسط ۲۱٫۷۴mg/L تاكسول بود.
نتيجه گيري: جداسازي ۸۰ ايزوله قارچ اندوفايت در اين پروژه از سرخدار بومي ايران و قابليت توليد تاکسول در ۵ ايزوله جدا شده نشان داد که اين ايزوله ها پتانسيل قابل قبولي جهت توليد تاکسول را دارا مي باشند.