مقاله جداسازي مايكوباکتريوم توبرکولوزيس (عامل سل انساني) از بز براي اولين بار در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: جداسازي مايكوباکتريوم توبرکولوزيس (عامل سل انساني) از بز براي اولين بار در ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکو باکتريوم توبرکولوزيس
مقاله سل
مقاله بز
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكور شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: نادعليان محمدقلي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه يک هزار رأس بز در رو ستاهاي اطراف سنندج به صورت انتخابي با روش آزمايش داخل جلدي مقايسه اي توبرکولين در ناحيه گردن مورد مطالعه قرار گرفتند از مجموع دام هاي آزمايش شده ۱۱ رأس به آزمايش توبرکولين پاسخ مثبت يا مشکوک دادند که پس از کشتار دام هاي مذکور و نمونه برداري از ضايعات قابل رويت، مطالعات باکتري شناسي و آسيب شناسي صورت گرفت. در يکي از نمونه هاي مورد مطالعه مايکو باکتريوم با گونه توبركولوزيس از محيط كشت لونشتاين جانسون جدا گرديد و تشخيص تفريقي داده شد. با توجه به اينکه اين مطالعه اولين تحقيق مستند در زمينه شناسايي بيماري سل در نشخوار کنندگان كوچك در ايران و نيز گزارش اولين مورد جداسازي مايکوباکتريوم توبركولوزيس از بز مي باشد لذا نشان مي دهد که مشابه با نتايج موجود در ديگر کشورهاي جهان حضور بيماري سل حداقل در بز در کشور ايران قابل انتظار است.