مقاله جداسازي محصولات اكسيداسيوني فيتواسترول ها در روغن هاي گياهي با كروماتوگرافي ستوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي محصولات اكسيداسيوني فيتواسترول ها در روغن هاي گياهي با كروماتوگرافي ستوني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيتواسترول ها
مقاله كروماتوگرافي گازي
مقاله كروماتوگرافي گازي
مقاله اسپكترومتري جرمي
مقاله محصولات اكسيداسيوني فيتواسترول ها
مقاله SPE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آچاچلويي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرددميرچي صديف
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشريفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين مراحل در تعيين محصولات اكسيداسيوني فيتواسترول ها (POPs) در مواد غذايي، غني سازي و خالص سازي آنها با روش هاي مختلف قبل از آناليز با كروماتوگافي گازي (GC) يا كروماتوگرافي گازي اسپكترومتري جرمي(GC MS)  است. در اين مطالعه، روش كروماتوگرافي ستوني ( SPE ) 1(گرم سيليكا) جديدي براي غني سازي و جداسازي POPs، مناسب براي نمونه هاي روغن ترانس استريفيه شده ابداع شد. اين روش بازيابي بالايي (۹۶ ۸۸ درصد) براي محصولات اكسيداسيوني نشان داد. روش جديد براي نمونه هاي روغن زيتون، فندق و ذرت بكار برده شد و يازده محصول اكسيداسيوني شناسايي گرديد كه ذرت بيشترين مقدار (۲۴ppm) را داشت. در بين محصولات اكسيداسيوني نيز ۶β hdroxysitostanol و ۶β hydroxycampestanol بيشترين مقدار را در روغنهاي آناليز شده دارا بودند. همچنين روش جديد، ظرفيت نمونه اي بالا (تا ۱ گرم روغن) را داشت كه براي محصولات غذايي با فيتواسترول بالا نيز كارايي دارد. روش معرفي شده در اين تحقيق ساده و سريع مي باشد كه جداسازي و غني سازي POPs را براي آناليزهاي بعدي با GCو GC MS تسهيل مي كند.