مقاله جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحي
مقاله گرافيت ورقه ورقه
مقاله جداسازي ترکيبات آلي
مقاله جاذب غير قطبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: محب احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاضي محسن مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق جداسازي ترکيب قطبي- غيرقطبي متانول و MTBE در جداسازي متانول از  MTBEدر فرايند توليد MTBE توسط جاذب غير قطبي گرافيت ورقه ورقه بررسي شده است. در آزمايش هاي جداسازي متانول از MTBE، چهار عامل اصلي شناسايي گرديد که دو عامل مربوط به مرحله ساخت جاذب (شامل نسبت اسيدها و دماي بالا عمليات حرارتي) و دو عامل ديگر مربوط به مرحله جذب (شامل نسبت MTBE به متانول در محلول و نسبت جاذب به محلول) بود. براي کاهش تعداد آزمايش ها و بررسي سهم هر يک از اين عوامل از روش طراحي آزمايش تاگوچي استفاده شد. با استفاده از کاربرد آرايه متعامد L16 شرايط بهينه براي حذف MTBE از متانول پيش بيني گرديد. بر اساس نتايج حاصله اين جاذب قادر به جداسازي انتخابي  MTBEاز متانول است و در شرايط بهينه ۸۰ درصد از  MTBE موجود در محلول، جداسازي مي شود.