مقاله جداسازي مواد معدني به روش الکتروستاتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي مواد معدني به روش الکتروستاتيکي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازي مواد معدني
مقاله جداسازي الکترو استاتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزآبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي زاده محمودي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جداسازي مواد معدني (رسانا و نارسانا) به دو روش الکتروستاتيکي (تماسي و القايي) مورد بررسي تجربي قرار گرفت. آزمايشها نشان دادند که اگر مخلوطي از مواد نارسانا با قطر بين ۰٫۲ تا ۰٫۴ ميلي متر با همديگر تماس پيدا کنند مواد مختلف بار الکتريکي متفاوتي پيدا مي کنند و در حين سقوط در ميدان الکتريکي و گرانشي از هم جدا مي شوند. باري که مواد معدني مختلف پيدا مي کردند با يافته هاي ديگران مطابقت داشت. جداسازي مخلوطي از مواد رسانا و نارسانا به روش تماسي موثر نبود ولي با روش القايي به خوبي از هم جدا مي شدند. آزمايش نشان داد که مدت تماس ذرات مخلوط پيش از جداشدن، نقش موثري در جداسازي دارد، ولي نوع فلزي که ذرات با آن تماس پيدا مي کنند، نقش چنداني ندارد. جداسازي ذرات کمتر از ۰٫۱ ميلي متر به خاطر چسبيدن آنها به يکديگر به خوبي انجام نمي شد. رطوبت زياد مانع از بارگيري و جداسازي ذرات مي شد و ذرات خشک بهتر از هم جدا مي شدند.