مقاله جداسازي نمونه هاي سنگ آهك و ماسه سنگي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي ضرايب پواسون و لامه در شرايط مخزن براي يكي از ميدان هاي نفتي جنوب غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: جداسازي نمونه هاي سنگ آهك و ماسه سنگي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي ضرايب پواسون و لامه در شرايط مخزن براي يكي از ميدان هاي نفتي جنوب غرب ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ آهك
مقاله ماسه سنگ
مقاله ليتولوژي
مقاله سرعت امواج تراكمي و برشي
مقاله چگالي
مقاله ضرايب پواسون و لامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: آلوكي بختياري حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي جداسازي ليتولوژي براي نمونه هاي سنگ آهك و ماسه سنگي با استفاده از سرعت امواج لرزه اي تراكمي و برشي و همچنين ضرايب پواسون و لامه در شرايط مخزن در محيط آزمايشگاهي است. در اين بررسي تعداد ۵ نمونه ماسه سنگ از سازند گدوان و ۳۴ نمونه سنگ آهك از سازند سروك مربوط به ۴ حلقه چاه اكتشافي در ناحيه حنوب غرب ايران به شكل استوانه (پلاگ) تهيه و پس از آماده سازي چگالي، تخخل و تراوايي نمونه ها اندازه گيري شد. اين نمونه ها براي اندازه گيري سرعت هاي Vp و Vs درشرايط خشك و اشباع از آب و همچنين در دما و فشارهاي متفاوت، به خصوص در فشار و دماي مخزن آماده شدند. با استفاده از دستگاه پيشرفته مستقر در شركت TRC ژاپن اندازه گيري آزمايشگاهي سرعت در دو حالت خشك و اشباع از آب در فشارهاي متفاوت صورت گرفت.
با بهره گيري از نتايج آزمايشگاهي اندازه گيري سرعت نمونه ها، محاسبه ضرايب پواسون و لامه و رسم نمودارهاي نسبت سرعت امواج تراكمي و برشي وهمچنين ضرايب پواسون و لامه در حالت هاي گوناگون، مي توان نمونه هاي سنگ آهك و ماسه سنگ را در محيط آزمايشگاهي بر حسب نوع ليتولوژي نمونه ها از يكديگر جدا كرد.
هدف اصلي اين بررسي، استفاده از سرعت امواج لرزه اي تراكمي و برشي و همچنين ضرايب پواسون و لامه در جداسازي ليتولوژي مغزه ها در شرايط مخزن و در محيط آزمايشگاهي است.