مقاله جداسازي نژاد ۲ نماتود Meloidogyne incognita Author از زيتون در منطقه گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: جداسازي نژاد ۲ نماتود Meloidogyne incognita Author از زيتون در منطقه گرگان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله نماتود
مقاله مولد گره ريشه
مقاله نژاد ۲
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ممقاني قاضي جهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتودهاي گره ريشه يکي از عوامل محدودکننده توليد نهال و احداث باغ هاي جديد زيتون در کشور هستند. نظر به يافتن ارقام مقاوم به نماتودهاي مولد گره ريشه، شناسايي دقيق و تعيين نژاد آنها اهميت بالايي دارد. به منظور بررسي نماتودهاي مولد گره، نمونه هايي از خاک و ريشه درختان زيتون از باغات و مراکز توليد نهال در منطقه گرگان جمع آوري شدند. در اين مطالعه، پس از بررسي ويژگي هاي مرفولوژيکي و مرفومتريکي ماده هاي بالغ و لاروهاي سن دوم، گونه Meloidogyne incognita Author تشخيص داده شد. طول استايلت، طول بدن نماتود ماده، طول دم و طول ناحيه شفاف انتهاي دم لاروهاي سن دوم جمعيت بررسي شده، با شرح اصلي گونه تفاوت هايي را نشان دادند. به طوري که در شرح اصلي گونه، طول بدن ماده ها ۵۰۰ تا ۷۲۳ (۶۰۹) ميکرومتر است، در حالي که در گونه مورد بحث، طول بدن ۵۱۲ تا ۷۵۱ (۶۲۲) ميکرومتر بود. در شرح اصلي گونه، طول دم لاروهاي سن دو (۲/۵۲-۴۵) ۷/۴۸ ميکرومتر و طول ناحيه شفاف انتهاي دم به ترتيب (۴/۵۵-۹/۴۳) ۱/۵۲ و (۲/۱۴-۶/۱۰) ۹/۱۲ ميکرومتر بودند. در تست ميزبان هاي افتراقي، اين گونه توانست روي توتون، گوجه فرنگي، فلفل و هندوانه به خوبي تکثير يافته و ايجاد غده نمايد، در حالي که پاسخ گياهان پنبه و بادام زميني به اين گونه منفي بود. بر اساس ويژگي هاي مرفولوژيکي و مرفومتريکي ماده هاي بالغ، برش انتهاي بدن آنها، لاروهاي سن دوم و عکس العمل ميزبان هاي افتراقي، نژاد شماره ۲  incognita M.تشخيص  داده شد.