مقاله جداسازي و بررسي بيمارگري جدايه اي از Fusarrium oxysporum و(Schlecht). روي لارو سوسك شاخك بلندسارتا و (Aeolesthes sarta Solsky (Col.:Cerambycidae در آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۴۶ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: جداسازي و بررسي بيمارگري جدايه اي از Fusarrium oxysporum و(Schlecht). روي لارو سوسك شاخك بلندسارتا و (Aeolesthes sarta Solsky (Col.:Cerambycidae در آزمايشگاه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست سنجي
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله Aeolesthes sarta؛ Fasarium oxysporim

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراشياني محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادعلي محمدفتي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني سيده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عجم حسني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسينخاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام حسيني مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسک شاخک بلندسارتا، Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) آفت چوبخوار مهمي در ايران و برخي ديگر از كشورهاي آسيا بوده و اگرچه مطالعاتي در خصوص بيواكولوژي آن صورت گرفته ولي دشمنان طبيعي آن كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين خصوص تنها مطالعات معدودي در پاكستان و روسيه انجام شده است و دشمنان طبيعي گزارش شده از روي اين حشره اندك بوده و مطالعات كمي درباره جداسازي عوامل بيمارگر و يا تاثير آن ها روي اين حشره انجام شده است. در ميان اين عوامل، گونه Fusarium oxysporum (Schlecht) يکي از عواملي است كه از روي حشرات چوب خوار و غير و گزارش شده است. اين قارچ شامل زيرگونه ها و جدايه هاي ناهمگون بوده و از اين گونه به عنوان بيمارگر حشرات چوب خوار نام برده شده است. به عنوان مثال آلودگي لارو ها و دالان هاي لاروي سوسك چوب خوار صنوبر، Saperda calcarata Say، سوسك چوبخوار بيد، Cryptorhynchus lapathi (L)، سوسك چوب خوار قهوه (Hypothenemus hampei (Ferrari) (Col.:Scolytidae) به اين قارچ گزارش شده است. در اسپانيا بيماري لاروهاي چوب خوار انگور سوسك شاخك بلند (Xylotrechus arvicola (Olivier) در اثر آلودگي آن ها به قارچ F. oxysporum مشاهده شده است. در طي مطالعات بيواكولوژيك و شناسايي دشمنان طبيعي A. Sarta كه توسط نگارندگان انجام گرفت، مواردي از مرگ و مير آفت در طبيعت در اثر قارچ بيمارگر مشاهده شد. اين موضوع انگيزه اي شد كه ضمن شناسايي عامل، بيمارگري و ميزان تاثير آن روي آفت بررسي گردد. در مبارزه با A. sarta ادامه پيدا كند.