مقاله جداسازي و شناسايي انگل هاي ماهي سفيد انگشت قد Rutilus frisii kutum در استخرهاي پرورشي دولتي استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي انگل هاي ماهي سفيد انگشت قد Rutilus frisii kutum در استخرهاي پرورشي دولتي استان گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گيلان
مقاله آلودگي انگلي
مقاله بچه ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مخير بابا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري تاكامي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي گيلاني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) از زير گونه هاي ارزشمند و بومي درياي خزر محسوب مي شود. مطالعه آلودگي هاي انگلي بچه ماهيان سفيد انگشت قد در استخرهاي پرورشي دولتي استان گيلان در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۸۳ اجرا گرديد. در اين تحقيق ۴۴۸ قطعه بچه ماهي سفيد انگشت قد با دامنه وزني زير يك تا ۵ گرم طي نمونه برداري هفتگي و به صورت تصادفي از ۵ ايستگاه صيد و به صورت زنده به آزمايشگاه منتقل شدند. بچه ماهيان زيست سنجي شده و سپس اندام هاي خارجي و داخلي از نظر آلودگي انگلي مورد بررسي دقيق قرار گرفتند. در اين تحقيق چهار گونه و يك جنس انگل جدا گرديدند. انگل هاي جدا شده شامل منوژن Dactylogyrus spp. (درصد شيوع ۱۳٫۸۴ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۲٫۶۵±۲٫۱۴ و دامنه تعداد ۱۶-۱)، ديژن متاسركرDiplostomum spathaceum  (درصد شيوع ۲۵٫۴۵ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۵٫۳۳±۵٫۲۴ و دامنه تعداد ۴۳-۱)، سستودgowkongensis Bothriocephalus  (درصد شيوع ۵٫۱۳ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۱٫۳۵±۰٫۷۱ و دامنه تعداد ۴-۱)، نماتود Camallanus lacustris (درصد شيوع ۰٫۲۲ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۱ و دامنه تعداد ۱) و سخت پوست Argulus foliaceus (درصد شيوع ۰٫۲۲ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۱ و دامنه تعداد ۱) بودند. بين ايستگاه هاي مختلف از نظر شدت آلودگي به متاسركر ديپلوستوموم اختلاف معني دار آماري مشاهده گرديد. در حالي كه براي ساير انگل ها اين اختلاف معني دار نبود. گروه هاي وزني ۲-۱ و ۵-۴ گرم داراي بيشترين تنوع انگلي، ولي گروه وزني زير يك گرم داراي كمترين تنوع انگلي بودند. انگلC.lacustris  براي اولين بار در ايران از ماهي سفيد به عنوان ميزبان جديد گزارش مي شود.