مقاله جداسازي و شناسايي باکتري هاي اسيد لاکتيک پنير سنتي ليقوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي باکتري هاي اسيد لاکتيک پنير سنتي ليقوان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنير ليقوان
مقاله باکتري هاي اسيد لاکتيک
مقاله شناسايي
مقاله خصوصيات بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خميري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهي اصل اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، شناسايي فلور لاکتيکي پنير ليقوان بود، که اولين مرحله به سوي توسعه استارتري است که توليد محصولي سالم و با بافت يکنواخت را از شير پاستوريزه اجازه خواهد داد. ۵۴ کلني باکتري اسيد لاکتيک از ۴۸۰ کلني ايزوله شده از نمونه هاي پنير ليقوان انتخاب و سپس ايزوله ها بر اساس آزمايش  هاي بيوشيميايي شناسايي گرديدند. و در ۶ جنسLactobacillus ، Enterococcus، Sterptococcus، Pediococcus، Leuconostoc و Lactococcus دسته بندي شدند (به ترتيب ۵/۵۵، ۱۱/۱۱، ۲۵/۹، ۵۵/۵، ۷۰/۳ و ۸۵/۱ درصد و ۱۲ درصد ايزوله ها شناسايي نشدند L. agilis (13 ايزوله)، L. plantarum (8 ايزوله)، گروه Enterococcus faecium (5 ايزوله) گونه هاي غالب در محصول بودند. ساير گونه هاي Lactobacillus شناسايي شده شامل L. maltaromicus، L. paracasie subsp paracasie، L. intstinalis، L. salvarius و  L. acetotolerance(به ترتيب ۴، ۲، ۱، ۱ و ۱ ايزوله) بودند. همچنين ايزوله هايي از S. thermophilus، S. downei، S. oralis، Enterococcus faecalis، Leu. mesenteroides subsp dextranicum، Leu. mesenteroides subsp mesenteroids، P. inopinatus، P. pentosaceus subsp intermedius شناسايي شدند. بر اساس نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي شود که يک استارتر کامل براي توليد پنير ليقوان، مي تواند از گونه هاي L. agilis، L. plantarum، گروه Enterococcus faecium و گونه هايي از Lactococcus و Leuconostoc تشکيل شود.‌‌