مقاله جداسازي و شناسايي باکتري هاي مقاوم به جيوه از آب و رسوبات رودخانه کر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي باکتري هاي مقاوم به جيوه از آب و رسوبات رودخانه کر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي مقاوم به جيوه
مقاله Serratia marcescens
مقاله رودخانه کر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفيل زاده فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جيوه يکي از سمي ترين فلزات سنگين مي باشد. مقادير اندک جيوه براي همه موجودات زنده سمي است. با اين وجود برخي از باکتري ها با مکانيسم هاي خاص در برابر جيوه مقاوم هستند. هدف از اين پژوهش جداسازي و شناسايي باکتري هاي مقاوم به جيوه و بررسي ارتباط بين ميزان آلودگي محيط به جيوه و احتمال جداسازي باکتري هاي مقاوم است.
مواد و روش ها: نمونه برداري از آب و رسوبات چهار ايستگاه در طول رودخانه کر و از تابستان ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۶ انجام گرفت. ميزان جيوه در نمونه ها با روش بخار سرد و به وسيله دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد. تعداد باکتري ها در دو محيط کشت حاوي ۱۰mg/l کلريد جيوه و بدون جيوه شمارش گرديد. جداسازي باکتري هاي مقاوم از طريق غني سازي اوليه و کشت مستقيم در محيط جامد حاوي ۱۰mg/l کلريد جيوه صورت گرفت. باکتري ها به وسيله تست هاي متداول بيوشيميايي شناسايي گرديدند.
يافته ها: تعداد باکتري ها در محيط کشت بدون جيوه ۱×۱۰۷ CFU/mlو بيشتر از محيط فلزدار بود. فراواني باکتري هاي مقاوم به جيوه در ايستگاه پل خان ۵۴٫۲ و در ايستگاه درودزن ۴٫۳ درصد شناسايي شد. اين ايستگاه ها از نظر ميزان آلاينده جيوه به ترتيب آلوده ترين و پاک ترين ايستگاه ها بودند. باکتري هاي Entrobacter sp.، Klebsiella sp.، E. coli،Serratia marcescens و Pseudomonas sp. به عنوان باکتري هاي مقاوم به جيوه جداسازي و شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از روش غني سازي اوليه در مقايسه با روش کشت مستقيم، موجب جداسازي بهتر باکتري هاي مقاوم مي شود. علاوه بر اين افزايش ميزان جيوه در محيط، احتمال جداسازي باکتري هاي مقاوم به جيوه را افزايش مي دهد.