مقاله جداسازي و شناسايي رده هاي سلولي اسپرماتوژنيك بافت بيضه موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۴۲۹ تا ۴۳۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي رده هاي سلولي اسپرماتوژنيك بافت بيضه موش
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله پرکل
مقاله سانتريفيوژ شيب غلظتي
مقاله سرعت ته نشست
مقاله رده سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري والا حامد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي کيفيت و کارآمدي دو روش Sedimentation Velocity at Unit Gravity و سانتريفيوژ شيب غلظتي پرکل در جداسازي سلولهاي اسپرماتوژنيک بافت بيضه هدف اصلي اين مطالعه را تشکيل ميدهد. طي اين مطالعه تلاش شده است در نهايت يک مدل موفق با هزينه پايين، دسترسي بالا و خلوص به نسبت مطلوب پيشنهاد شود.
بافت بيضه موشهاي نژاد NMRI از بدن خارج و به محيط کشت Ham’s F10 منتقل گرديد. با کمک روشهاي جداسازي مکانيکي و هضم آنزيمي، سلولهاي بافت از يکديگر جدا شدند. سپس جداسازي سلولهاي مخلوط با دو روش سانتريفيوژ شيب غلظتي پرکل (Percoll Gradients Centrifugation) در دو مرحله و (SVUG; Sedimentation Velocity at Unit Gravity) بر اساس شيب غلظتي آلبومين سرم انساني (Human Serum Albumin; HSA) انجام گرديد و در نهايت جهت شناسايي سلولهاي تفکيک شده از روش رنگ آميزي  (MGG; May-GrunwaldGiemsa) استفاده شد. با استفاده همزمان اين دو روش ميتوان جمعيتهاي با درجه خلوص بالاي سلولهاي اسپرماتوژنيک را جهت انجام مطالعات مولکولي و سلولي، جداسازي کرد.