مقاله جداسازي و شناسايي قارچ Monascus توليد کننده پيگمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۲۶ تا ۵۳۴ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي قارچ Monascus توليد کننده پيگمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيگمان
مقاله Monascus purpureus
مقاله Monascus fumeus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري بروجني حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Monascus نوعي قارچ ميکروسکوپي از راسته Eurotiales مي باشد که با توجه به اهميت و موارد کاربرد وسيع آن مانند توليد رنگدانه، طعم دهنده و نگهدارنده مواد غذايي و داروي کاهش دهنده کلسترول و همچنين با توجه به پراکندگي جهاني آن، در اين تحقيق براي اولين بار در ايران نسبت به جداسازي و شناسايي آن اقدام گرديد. طي اين تحقيق از ۱۲۲ نمونه جمع آوري شده از منابع مختلف مثل انواع آردها، برنج، خاک، نشاسته، ميوه ها و لجن، ۴ سويه قارچي منطبق با استفاده از محيط کشت MEPAG جداسازي گرديد. از سويه هاي جداسازي شده دو سويه با قابليت توليد پيگمان بودند که پس از مشاهده ميکروسکوپي و ماکروسکوپي، کلنيهاي مورد نظر جداسازي و نسبت به شناسايي آنها از طريق کليد هاي شناسايي موجود اقدام گرديد. براي تاييد شناسايي آزمايش PCR براي تکثير ناحيه خاصي از rDNA بنام (Internal Transcribed Spacer) ITS انجام و ناحيه مذکور تعيين توالي شد که اين روش عمل شناسايي را تا سطح جنس تاييد نمود. نتيجه اين تحقيق جداسازي دو گونه مختلف از جنس Monascus بود که با استفاده از کليد شناسايي يکي M. fumeus و ديگري M. purpureus تشخيص داده شد.