مقاله جداسازي و شناسايي &#946- استيگماسترول از گياه مريم نخودي خزري .Teucrium hyrcanicum L رويش يافته در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي &#946- استيگماسترول از گياه مريم نخودي خزري .Teucrium hyrcanicum L رويش يافته در استان گيلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مريم نخودي خزري
مقاله .Teucrium hyrcanicum L؛ &#946- استيگماسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنس مريم نخودي شامل بيش از ۳۴۰ گونه در سراسر جهان مي باشد که در کشور ايران ۱۲ گونه از اين جنس رويش دارد. گياهان متعلق به اين جنس داراي خواص دارويي بوده و در طب سنتي استفاده مي شوند.
هدف: اين پژوهش به منظور جداسازي و شناسايي استروئيدهاي موجود در عصاره گياه Teucrium hyrcanicum انجام شد.
روش بررسي: در اين تحقيق گونه T. hyrcanicum از محل رويش خود، واقع در رستم آباد گيلان جمع آوري شد، عصاره کلروفرمي – استني اندام هاي هوايي آن استخراج شد و سپس خالص سازي با ستون کروماتوگرافي صورت گرفت.
نتايج: کريستال هاي سفيد رنگ با نام –b استيگماسترول جدا شد و با استفاده از روش هاي طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته و طيف سنجي جرمي و طيف سنجي مادون قرمز شناسايي شدند.
نتيجه گيري: –b استيگماسترول براي اولين بار در عصاره کلروفرمي – استني اين گونه شناسايي شد.