مقاله جداسازي و همسانه سازي (cDNA (cloning ژن منگنز پراکسيداز (mnp) از قارچ خوراکي دکمه اي سفيد (Agaricus bisporus)، مقدمه اي بر دست ورزي ژنتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: جداسازي و همسانه سازي (cDNA (cloning ژن منگنز پراکسيداز (mnp) از قارچ خوراکي دکمه اي سفيد (Agaricus bisporus)، مقدمه اي بر دست ورزي ژنتيکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم رونوشت بردار معکوس
مقاله ضايعات کشاورزي
مقاله ناقل pTZ57R/T
مقاله همسانه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن جانپور جواد
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد و پرورش قارچ خوراكي، يكي از كاربردهاي تجاري فناوريهاي ميكروبي به منظور تبديل زيستي ضايعات بخش كشاورزي به فرآورده هاي با ارزش غذايي است. در قارچ خوراكي دكمه اي (Agaricus bisporus) آنزيم هاي مختلفي از ابتداي رشد ميسليومي تا انتهاي دوره ميوه دهي، تجزيه تركيبات ليگنيني را در محيط كمپوست بر عهده دارند. يكي از مهمترين اين آنزيم ها، آنزيم منگنز پراكسيداز است كه سهم عمده اي در تجزيه تركيبات ليگنيني دارد. به منظور انجام مطالعات ملكولي بر روي آنزيم منگنز پراكسيداز در قارچ خوراكي دكمه اي سفيد نژاد IM008 و آماده نمودن زمينه براي افزايش توليد اين آنزيم در قارچ خوراكي دكمه اي، اقدام به جداسازي و همسانه سازي cDNA ژن كدكننده آنزيم منگنز پراكسيداز گرديد. براي اين منظور استخراج RNA از ميسليوم هاي رشد يافته قارچ خوراكي بر روي محيط كشت مايع عصاره كمپوست انجام شد و cDNA آن به وسيله آنزيم رونوشت بردار معكوس ساخته شد. پس از تكثير قطعه مورد نظر به وسيله واكنش زنجيره اي پليمراز، قطعه تكثيرشده در ناقل pTZ57R/T قرار گرفت و سپس به باكتري E.coli سويه DH5a منتقل گشت. پس از استخراج پلاسميد از باكتري هاي تراريخته، پلاسميد استخراج شده مورد هضم آنزيمي قرار گرفت و در مرحله آخر قطعه تكثيرشده تعيين توالي شد. در نتايج، بلاست توالي نوكلئوتيدي در مكان هاي بازهاي نوكلئوتيدي با شماره هاي ۶۵۷ و ۸۵۰ با توالي ژن mnp موجود در بانك اطلاعاتي NCBI تفاوت داشت كه به ترتيب، سبب تغيير اسيد آمينه ايزولوسين به والين و اسيد آمينه سرين به آلانين در توالي اسيدآمينه قطعه cDNA همسانه شده، مي شود.