مقاله جداسازي يون توسط دام چهار قطبي در حضور نيروي ميراکننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: جداسازي يون توسط دام چهار قطبي در حضور نيروي ميراکننده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دام چهارقطبي
مقاله نيروي ميراكننده
مقاله روش رونگه – كوتا مرتبه چهار
مقاله معادله ماتيو
مقاله ناحيه پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد هوشيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير نيروي ميراکننده در دستگاه معادلات ديفرانسيل حاکم بر رفتار يون در دام چهارقطبي و هم چنين در نواحي پايداري حرکت ذره منفرد بررسي شده است. منحني هاي موقعيت يون به دام افتاده در ناحيه پايداري اول به صورت تابعي از زمان، مسير حرکت يون و منحني هاي فضاي فاز در حضور نيروي ميراکننده به دست آمده اند. نواحي پايداري براي مولفه هاي r و z به طور جداگانه و ناحيه پايداري اول در حضور نيروي ميراکننده و در غياب آن با استفاده از روش رونگه – کوتا مرتبه چهار به دقت محاسبه شده است. براي دام با ابعاد و فرکانس معين، ناحيه پايداري اول براي يون هاي ۳H+ و ۱H+ بر حسب ولتاژهاي مستقيم و متناوب اعمال شده به دام نيز به دست آمده است. قابل ذکر است که محاسبه نواحي پايداري در حضور نيروي ميراکننده با اين روش تاکنون در مقالات گزارش نشده است.