مقاله جداسازي ژن بتا کتوتيولاز (bktB) از باکتري Ralstonia eutropha PTCC1615 جهت اصلاح خصوصيات پلاستيک هاي تجزيه پذير زيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: جداسازي ژن بتا کتوتيولاز (bktB) از باکتري Ralstonia eutropha PTCC1615 جهت اصلاح خصوصيات پلاستيک هاي تجزيه پذير زيستي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوپلاستيک
مقاله بتاکتوتيولاز
مقاله پلي هيدروکسي آلکانوات ها
مقاله کوپليمر
مقاله Ralstonia eutropha PTCC1615

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلي هيدروکسي آلکا نوات ها (PHAs)، ماکرومولکول هاي پلي استري هستند که به طور طبيعي توسط بسياري از ميکرو ارگانيسم ها توليد مي شوند و مي توانند جايگزين مناسبي براي پلاستيک هاي مرسوم باشند. برخلاف پلاستيک هاي مشتق شده از مواد نفتي که تجزيه آنها ده ها سال به طول مي انجامد، PHA ها در طول يک سال توسط ا نواعي از ميکرو ارگانيسم ها تجزيه مي شوند. نتيجه اين تجزيه، دي اکسيد کربن و آب است که به طبيعت برمي گردند. هدف از اين تحقيق، جدا سازي ژن بتاکتوتيولاز (bktB) از باکتري Ralstonia eutropha PTCC1615  سويه H16 بوده است که در اصلاح خصوصيات بيوپلاستيک ها مورد استفاده قرار مي گيرد. آنزيمي که توسط اين ژن کد مي شود، يک مرحله کليدي را در تشکيل کوپليمرهاي تجزيه پذير زيستي کنترل مي کند. در اين تحقيق، طراحي پرايمر هاي اختصاصي به منظور جداسازي اين ژن، انجام گرفت و ORF کامل اين ژن توسط PCR از ژنوم باکتري R. eutropha  جدا شد. صحت جداسازي به طور اوليه توسط Nested PCR و سپس توسط تعيين توالي مورد تاييد قرار گرفت. با توجه به ويژگي هاي فيزيکي مثبت کوپليمر ها در صنعت، از جمله استحکام، انعطاف پذيري و سرعت تجزيه زيستي توسط ميکرو ارگانيسم هاي محيط، جداسازي اين ژن مي تواند گامي موثر در جهت توليد پلاستيک هاي تجزيه پذير زيستي با خصوصيات مطلوب تر باشد.