سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر دایا – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن
علی اصغر حسنی پاک – دکتری ژئوشیمی
جواد غلام نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی معدن

چکیده:

روش فیلتر فرکتال یک روشی است که توسعه زیادی در جداسازی و تفکیک قسمتهای مختلف در یک نقشه یا تصویر پیدا کرده و قادر است تا مناطق آنومالی و مناطق با ارزش دیگر را از نقشه ژئوشیمی داده های خام با استفاده از اطلاعا فضایی و فرکانس از زمینه جدا کند . منحنی ( طیف توان – مساحت ) برای جداسازی محدوده های آنومالی براساس خاصیت هم تشابهی در حوزه فرکانس بکار رفته است و این منحنی در حوزه فرکانس برحسب طیف توان محدوده ها را تفکیک می کند.