سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله محمدی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
علی محلوجی فر –

چکیده:

میکروسکوپ فراصوت امروزه بعنوان یک ابزار غیرتهاجمی مناسب برا ی مطالعه ساختارهای میکروسکوپی داخلی مواد و همچنین تعیین ویژگیهای صوتی بافت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در بررسی ساختارهای چند لایه، در حالتی که ضخامت لایه ها در مقایسه با طول موج ارسالی کوچک باشد، اکوهای برگشتی از دو لایه متوالی روی هم سوار می شوند. در این حالت مطالعه هر یک از این لایه ها از جهت تشکیل تصویر و یا تعیین ویژگیهای عمق مورد نظر با مشکل مواجه می شود. به منظور جداسازی اکوها در سیگنالهای A-scan معمولی، روشهای دکانولوشن معمولی مورد استفاده قرار گرفته اند. اما این روش برای سیگنالهای میکروسکوپ فراصوت مفید نمی باشد، زیرا شکل موج اکوی انعکاسی در این دستگاه بعلت تضعیف فرکانس و اثرات کانونی، کاملا متفاوت از شکل موج تابشی است . در این مقاله به منظور حل این مشکل از تحلیل موجک پیش از اعمال دکانولوشن استفاده می شود. صحت و کارآیی این روش با شبیه سازی های کامپیوتری یک نمونه دو لایه با محاسبه خطای زمان پرواز و خطای اندازه هر اکو در SNRهای مختلف نشان داده خواهد شد . در SNRهای کمتر از ۱۰dB مقادیر خطای این روش در تشخیص صحیح اندازه اکوها کمتر از ۱۵ . است.