سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پریا برومندی – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
جواد حامدی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی
منوچهر نیک آذر – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
بابک بنکدارپور – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تخریب زیستی به کمک میکروارگانیسمها روشی کارامد، اقتصادی و حافظ محیط زیست برای پاکسازی مناطق آلوده نفتی است. لجن نفتی از جمله پسماندهای خطرناک بوده و منبع اصلی بسیاری از آلاینده های خاک و آبهای زیر زمینی و هوا است. این پژوهش با هدف جهت جداسازی باکتری های قادر به تخریب تر کیبات هیدروکربنهای موجود در لجن نفتی انجام گرفته و در آن ۱۷ سویه باکتری تجزیه کننده نفت از نمونه های لجن و خاکهای تهیه شده از پالایشگاه و پمپ بنزینهای تهران جدا شده است. تائید توانایی تجزیه نفتخام توسط سویه ها در محیط دارای نفت خام و معرف ۲و ۶-دی کلروفنل ایندوفنل(DCPIP) انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ۲ سویه برتر ۱ B و ۱ A باکتریهای گرم مثبت میله ای) که قادر به تجزیه ) نفت خام در زمان کوتاهتر (۵روز) بود انتخاب و برای آزمایشهای فراتر انتخاب شد. میزان تجزیه نفت توسط سویهB 1بیشتر از دیگر سویه بوده است.