سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صالحی زاده – گروه بیوتکنولوژی،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
الهام ریسمانی – گروه بیوتکنولوژی،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
روحا کسری کرمانشاهی – گروه زیست شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا

چکیده:

خوردگی میکروبی بیش از ۲۰ درصد کل خوردگی های صنعتی را تشکیل می دهد. در این مقاله خوردگی میکروبی با نمونه برداری از آب برجهای خنک کننده ذوب آهن در فصل بهار و پاییز ۱۳۸۶ بررسی شد. در تعیین میزان باکتری های احیا کننده سولفات از روش MPN با سری رقت استفاده شد. بر اساس جدول استاندارد و با اطمینان ۹۵ %، بیشترین تعداد باکتری، بیش از ۱۱۰ سلول در هر میلی لیتر از سیکل آب کثیف برج ۹ در فصل بهار و کمترین تعداد، ۲ سلول در هر میلی لیتر از سیکل آب تمیز برج ۱ در فصل پاییز شمارش شد. در فصل پاییز باکتری در همه نمونه ها حضور داشت ولی میانگین شمارش کمتر از فصل بهار بود. طبق دستورالعمل کنترل میکروبهای مضر در برجهای خنک کننده تعداد باکتریهای کاهنده سولفات (SRB) در برج ۹ بیش از حد مجاز می باشد و بنابراین احتمال اینکه این برج در معرض ریسک خوردگی باشد، وجود دارد.