سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مشایخی – پژوهنده-کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
عصمت فرجپور – پژوهنده-کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
سونا کهساری – پژوهنده-کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
عبداله وردی – پژوهنده- کارشناسی ارشد-میکروبیولوژی

چکیده:

از آنجا ئیکه نیتروژن موجود در نفت به صورت ترکیبات حلقوی آلی می باشد، ترکیب حلقوی نیتروژن دار کینولین به عنوان ترکیب مدل جهت جداسازی باکتری با قابلیت کاهش نیتروژن از نفت مورد استفاده قرار گرفت. از ۸۰ نمونه خاک، آب و لجن آلوده به نفت که از مناطق نفت خیز جنوب ایران جمع آوری شده بود، باکتری ۷۵- CRCN که بالاترین میزان کاهش ترکیب مدل کینولین با راندمان % ۵۵ از محیط آبی حاویppm ۱۲۰۰ کینولین را داشت، جداسازی گردید. دراین تحقیق رشد باکتری در حضور ترکیبات مختلف به عنوان منابع کربن و نیتروژن نیز بررسی گردید تا انتخابگری باکتری نسبت به کینولین مشخص گردد.