سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا یغمایی – دانشیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی
سیدمحمد موسوی بفرویی – مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
مونا ابراهیمی – مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
امید حبیب اله نیاچابک – مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق گونه مزوفیل باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس بومی جدا شده و توانایی اکسیدکنندگی آهن فرو و استخراج مس از کنسانتره کالکوپیریت در محیط ناپیوسته و یک ب یوراکتور ایرلیفت در شرایط مختلف آزمایش شده و شرایط بهینه عملکرد آن تعیین گردید . ابتدا شش نمونه از نقاط مختلف معدن مس سرچشمه جمع آوری شده و جداسازی و غنی سازی باکتری های اکسیدکننده آهن در محیط ویژه انجام گرفت . برپایه بررسی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک، گونه باکتری ها تیوباسیلوس فرواکسیدانس تشخیص داده شد . شرایط محیطی بهینه برای پارامترهایpH ودما در محیط کشت پیوسته بررسی شده و اثر اکسیدکنندگی باکتری بر آهن فرو و تاثیر غلظت سوبسترا بر آن در محیط کشت خالص مطالعه شد و توانایی استخراج مس از کنسانتره کالکوپیریت در یک بیوراکتور ایرلیفت بررسی شد.