سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شیوائی – گروه معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور جداسازی میزان دقت دستگاهی از میزان دقت عمل انحلال (Leaching) دو نمونه رسوبات رودخانه ای از دو زون کاملاً متفاوت؛ یک نمونه از پائین دست منطقه مینرالیزه و یک نمونه از منطقه غیر مینرالیزه (Background) برداشت شد و پس از آماده سازی، هر یک از نمونه ها به ده نمونه مشاب تقسیم شدند. تعداد ۲۰ نمونه حاصل در دو گروه پس از انحلال در اسید نیتریک ۵% تجزیه شدند. بررسی دقت بین گروهی نشان داد که عمل لیچینگیک منبع تغییرات (خطا) بوده وکاربرد انحراف معیار به تنهایی برای بررسی دقت آنالیزها کافی نمی باشد و همچنین بخوبی آشکار گردید که تغییرات دقت (Precision) تابع غلظت عناصر می باشد.