سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه عابدینی –
اشرف محمدی –
عباس شفیعی –
مرضیه پناهی –

چکیده:

جداسازی سلولهای بنیادی از منابع قابل دسترس یکی از مهمترین اهداف تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی میباشد . سلولهای بنیادی دندان شیری چند استعدادی بوده و از قابلیت تکثیر بالایی برخوردار میباشند. سلولهای کلونوژنیک که می توانند به چندین نوع سلول نظیر سلولهای عصبی وچربی وادونتوبلاست تمایز یابند. همچنین توانائی تشکیل دنتین و تحریک استخوانسازی را دارا می باشند .در مطالعات حاضر سلولهای بنیادی پالپ دندان شیری دو کودک به روش تریپسین سرد جدا گردیده و در محیط کشت DMEM حاوی ۱۰% FCS کشت داده شده اند سپس سلولهای حاصل از پاساژ پنجم و هشتم را با یکدیگر مخلوط نموده و جهت تائید از مارکرهایCD34 و الکالین فسفاتاز (ALP) استفاده شده است و نتیجه فلوسایتومتری بیان CD34 96/8% l مثبت ونتیجه ایمونوهیستوشیمی ALP مثبت می باشد.