سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قربانپور – دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فرزین ذکائی – دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
عباس زارع – بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسین ذولفقاریان – بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده:

زهر مار افعی قفقازی با استفاده از روشهای کروماتوگرافی شامل ژل کروماتوگرافی بر روی سفادکس G50، کروماتوگرافی تبادل یونی بر روی DEAE – سفاروز CL-6B و HPLC برروی ستون C18 مجزا شده ، فعالیت انعقادی فراکسیونهای مختلف جدا شده به کمک تست PT سنجیده شد . از ۱۲۸ میلی گرم زهر تزریق شده به ستون حدود ۲۱/۷۵ میلی گرم عامل ضد انعقادی بدست آمد که AH21 نامیده شد . وزن ملکولی این عامل ضد انعقادی توسط ژل الکتروفورز سدیم دودسیل سولفات پلی اکریل آمید در حدود ۲۲kDa تخمین زده شد . مقدار پروتئین ضد انعقادی تخلیص شده ، چیزی در حدود ۱۲% وزن زهر خام بود . این عامل در غلظتهای بالاتر ۱۰۰μg/ml موجب عدم انعقاد در تست PT شد در حالیکه ۱۰μg/ml ، پائین ترین غلظتی بود که این عامل در تست PT اثر ضد انعقادی به جای گذاشت .