سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا فرجام – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده
رضا آقایی زاده ظروفی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده
حمید سلطانیان زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده

چکیده:

دراین مقاله ما تصاویر را بااستفاده از تبدیل ویولت به فرکانسهای بالاو پایین تقسیم وانرژی ناهمواری هر کدام ازاین باندهارادر مقیاسهای متفاوت محاسبه می کنیم. سپس بااعمال پاره ای ملاحظات روی این مقادیر برای هر تصویر ٣۶ ویژگی مجزا بدست می آوریم. در مرحله بعد با مرتب سازی ویژگیها، بهره گیری از الگوریتم K-Means رفع وابستگی آن به انتخاب نقاط اولیه و استفاده از معیار نسبت واریانسVRC بافتهای درون تصویررا به صورت غیرنظارتی از یکدیگر جدا می کنیم ٢. نتایج نشان می دهداستفاده از ناهمواری باندهای فرکانسی مختلف منجر به تمایز بیشتر بافت ها می شود. مرتب سازی ویژگی ها و رفع وابستگی الگوریتم K-Means به انتخاب نقاط اولیه نیز دقت فرایند مورد نظر را افزایش می دهند.