سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد مال الهی – بخش بیوتکنولوژی، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر
مریم میربخش – بخش بیوتکنولوژی، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر
آیدا نجدیان – بخش بیوتکنولوژی، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر

چکیده:

طی این بررسی دستگاه گوارش ۳۷ قطعه میگو ۲۲) عدد ماده و ۱۵ عدد نر ) متعلق به گونه P.semisulcatus از صیدگاههای جنوبی استان بوشهربه آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور انتقال داده شد . بااستفاده از روشهای معمول انگل شناسی ارکان مورد نظر جهت جداسازی انگل تشریح شد . نتایج بدست آمده نشان داد در صد شیوع آلودگی در میگوهای ماده ۷۲ و در میگوهای نر ۸۶ در صد میباشد . علاوه براین میگو ها در اندازه های مختلف میزان یکسانی از نظر شدت آلودگی از خود نشان د اده اند . بنابراین اینطور استنتاج میگردد جنسیت و اندازه میگوهای صید شده تاثیر چندانی بر شدت آلودگی ندارد . مهمترین دستاورد پروژه حاظر شناسایی لارو انگل تایپانورینکا برای اولین بار در میگوهای ساحلی استان بوشهر میباشد .