سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا فریدونی برزآبادک – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق
سروش سالاری – کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

بهطور کلی تاکنون روش موثری برای مقاوم سازی لرزه ای دیوارهای کناری تونل های کند و پوش ارائه نشده است. از آنجا که رفتار تونل های کند و پوش به شدت تحت تاثیر خاک پیرامون تونل می باشد، می توان گفت که بهترین راه بهبود عملکرد لرزه ای تونل های کند و پوش ، قطع ارتباط لرزه ای بین زمین و تونل می باشد. دراین مقاله، مفهوم جدیدی برای اندرکنش لرزه ای تونل های کند و پوش ارایه شده است که در آن از دیواره های نازکی که از مصالح پلیمری با سختی خیلی کم ساخته شده اند در دو طرف جداره های تونل استفاده می شود. عملکرد این دیواره های نارک که دیواره های جداساز نامیده میشوند، کاهش انتقال لرزش از زمین به تونل و در نتیجه کاهش تغییر شکل های تونل می باشد. از آن جا که در کشور ما ضوابط طراحی لرزه ای سازه های زیر زمینی که از شریان های حیاتی محسوب می گردند تدوین نشده است معرفی روش های طراحی یا مقاوم سازی ای سازه های زیر زمینی میتواند گامی مفید در تحقیق این مهم باشد.