سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده عمران
امیر رزاقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی

چکیده:

امواج حاصل از فونداسیون ماشین آلات صنعتی می تواند برای سازه های مجاور و یا ابزارهای دقیقی که در نزدیکی این ماشین آلات نصب می شوند مخرب باشد. فونداسیون این ماشین آلات ممکن است امواجی را به صورت هارمونیک و یا به صورت بار ضربه ایبه زمین انتقال دهند. قسمت اعظم انرژی این امواج که به سازه های مجاور اثر می گذارند، توسط امواج سطحی رایلی که در منطقه ای نزدیک به سطح زمین منتشر می شوند، منتقل می گردد. استفاده از یک حائل موج در اطراف فونداسیون این ماشین آلات می تواند میزان زیادی از اثر مخرب این امواج بکاهد. در این مقاله اثر ترانشه های باز ، بعنوان حائل موج برای جداسازی بار ضربه ای در یک جعبه مدل آزمایشگاهی ، در محیط ماسه شل مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر پارامترهایی نظیر عمق ترانشه و نحوه انتشار امواج به صورت تجربی مطالعه می شود