سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا قزلباش – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
ایرج نحوی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
منوچهر توسلی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
گیتی امتیازی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

در این مطالعه از نمونه های محیطی مطالعه شده ۸۰ مخمر و شبه مخمر جدا گردید که از این میان ایزوله های ۵۱، ۵۲، ۵۳، BT2 و BSP قادر به تولید پلولان بودند. ایزوله های ۵۱، ۵۲، ۵۳ سه سویه ی مختلف شبه مخمر آئروبازیدیوم پلولانس بودند، که در مقدار پلولان تولید، مقدار و نوع رنگدانه و شکل کونیدی با یکدیگر متفاوت بودند. مخمرهای BT2 و BSP به ترتیب مخمر Candida inconspicua و Candida memberanofaciensبودند. از سویه های ۵۱، ۵۲، ۵۳ بر روی قند سوکروز به عنوان منبع کربن به ترتیب ۴۴/۲۶، ۱۵/۰۸۲، ۱۸/۰۳۳ گرم بر لیتر پلولان با درجه خلوص ۱۰۰-۹۵ درصد تولید شد ولی از مخمرهای Candida inconspicua و Candida memberanofaciens به ترتیب به مقدار ۳/۱۲۳ و ۱/۳۱۱ پلولان تولید گردید.