سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا قاسم زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
نظام الدین اشرفی زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی دانشگاه علم و صنعت
کمال صابریان – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

به منوظر جداسازی زیرکونیم از هانیم بهروش استخراج با حلال استخراج در محیطهای اسیدکلریدریک اسید نیتریک و اسید سولفوریک توسط استخراج کننده تعویض کاتیونی دی – ۲ اتیل هگزیل فسفریک اسید مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایشات نشان داد که بهترین شرایط برای جداسازی توسطا ین استخراج کننده غلظت ۲مولار اسید نیتریک می باشد کاهش نسبت غلظت استخراج کننده در فاز آلی به غلظت یون فلزی در فاز آبی موجب کاهش استخراج و افزایش فاکتور جدایش گردید.