سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی زاده – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ای
رضا قاسم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
نظام الدین اشرفی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگاه تحق
کمال صابریان – استاد و عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

به منظور جداسازی زیر کونیوم از هافنیوم به روش استخراج با حلال، استخراج در محیط های اسید کلریدریک، اسید نیتریک و اسید سولفوریک توسط استخراج کننده تعویض کاتیونی دی -۲-اتیل هگزیل فسفریک اسید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که بهترین شرایط برای جداسازی توسط این استخراج کننده، غلظت دو مولار اسید نیتریک می باشد. کاهش نسبت غلظت استخراج کننده در فاز آلی به غلظت یون فلزی در فاز آبی موجب کاهش استخراج و افزایش فاکتور جدایش گردید.