سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لادن امینی – دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
حمید سلطانیان زاده –
کارو لوکس –

چکیده:

هدف از اراایه این مقالهمعرفی روشی جدید برای جداسازی ساختارهای خاص مغز میانی مانند هسته قرمز از روی تصاویر تشدید مغناطیسی می باشد روش پیشنهادی این مقاله مبتنی بر مدل کانتورهای دینامیک روشهای خوشه یابی بدون سرپرستی فازی فیلتر لبه یابی پریویت و عملگرهای شکلی معرفی شده است در روش کانتور دینامیک متداول کانتور اولیه توسط کاربر تعریف می شود که منجر به وابستگی نتایج جداسازی نهایی ساختار به کاربر می شود دررفع این کاستی یک روش جدید جهت ایجاد کانتور اولیه بصورت خودکارمعرفی شده است روشهای پیشنهادی پیاده سازی شده و برروی تصاویر واقعی از مغز انسان جهت جداسازی هسته قرمز اعمال شده اند جهت ارزیابی نتایج جداسازی رادیولوژیست ها با روش پیشنهادی مقایسه شده است. نتایج ارزیابی توانایی روش پیشنهادی در جداسازی ساختارهای مغزی مانند هسته قرمز را نشان میدهد.