سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید پاکیزه – استادیاردانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق، فیلم نازک سیلیکا بهبود یافته بر روی پایه آلفا- آلومینا با استفاده از روش سل – ژل و فناوری قالب دهی تهیه گردید. بر روی عشاء های نامتقارن ساخته شده آزمایشات تعیین مشخصات استاتیکی شامل تصویر برداری با میکرسکوپ الکترونی(SEM) و جذب فیزیکی نیتروژن