سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خسرو آقایی پور – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، بخش بیوتکنولوژی، کرج،
صدیقه سادات صفویه –
محمد عبدی گودرزی –
حبیب ا… پایکاری –

چکیده:

استفاده از واکسن های نوترکیب اخیراً به طور گسترده ای جهت کنترل کنه ها بویژه Boophilus microplus شده است. آنتی ژنهای متعددی بدین منظور مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در این بین آنتی ژن مخفی BM86 این کنه به صورت واکسن نوترکیب معرفی و وارد بازار شده است. در این طرح با استفاده از کنه های هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم جدا شده از ایران سعی ژنی مشابه با ژن BM86 بوافیلوس میکروپولوس جدا گردید. بدین منظور به عنوان مناع RNA لازمه کنه بالغ، نمف، لارو و تخم آن بررسی شد. اولین مرحله بدین منظور با استفاده از ژنومیک مقایسه ای (Comparatibe genomics) و مدل سازی مولکولی صورت گرفت و محتمل ترین توالی و نقاط ممکنه که بالاترین شباهت های ممکنه بین جنس های کنه را در مورد این آنتی ژن نشان می دادند انتخاب و پرایمرهای متعددی برای این نقاط طراحی گردید. با توجه به اینکه این ژن یک ژن با فراوانی بسیار کم بوده و RNA آن بسیار ناپایدار می باشد مراحل استخراج RNA این کنه از مشکلترین مراحل بود که مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً جداسازی این ژن به طول ۲/۱ kb با موفقیت انجام گردید. تعیین توالی بخش ۵ درجه این cDNA نشان از شباهت تقریبی ۷۰% به BM86 و ۹۰% به HA98 دارد و می تواند به عنوان کاندیدای مناسبی جهت ارزیابی واکسن نوترکیب بر علیه این کنه ها مطرح گردد.