سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قربانپور – دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فرزین ذکائی – دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
عباس زارع – بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
غلامحسین گودرزی – بخش بیوتکولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده:

زهر مار افعی قفقازی با استفاده از روشهای کروماتوگرافی بترتیب شامل ابتدا یک مرحله ژل کروماتوگرافی بر روی سفادکس G50 ، مرحله تخلیص بیشتر توسط کروماتوگرافی تبادل یونی بر روی DEAE – سفاروز CL-6B و مرحله نهایی HPLC بر روی ستون C18 مجزا شده ، فعالیت انعقادی فراکسیونهای مختلف جدا شده به کمک تست PT سنجیده شد . از ۱۸۲ میلی گرم زهر تزریق شده به ستون حدود ۰/۷ میلی گرم آنزیم سرین پروتئاز بدست آمد ؛ آنزیم سرین پروتئاز تخلیص شده با عنوان AH143 نامیده شد . وزن ملکولی این آنزیم توسط ژل الکتروفورز سدیم دودسیل سولفات پلی اکریل آنید در حدود ۳۲۰۰۰Da تخمین زده شد و در نهایت با استفاده از سوبسترای سنتزی BAPNA میزان فعالیت سرین پروتئازی آنزیم تخلیص شده و بازده مراحل مختلف جداسازی اندازه گیری شد.