سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود بی ریا – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
احسان مقصودی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
رضا روستاازاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
سهیلا یغمایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

چکیده:

مشخصات فیزیکی و شیمیایی بیوسورفکتانت تولید شده از یک گونه جدید باکتری باسیلوس لیچنیفورمیس جدا شده از نمونه نفت خام مسجد سلیمان مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور، این باکتری در یک محیط کشت شامل نمکهای معدنی و نفت خام به عنوان تنها منبع کربن در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۸ روز کشت داده شد . بیوسورفکتانت تولید شده با استفاده از یک سری مراحل جداسازی شامل الکتروفلوتاسیون ، ترسیب بوسیله حلال و نمک ، سانتریفوژ ، استخراج از فاز جامد و خشک کردن تحت خلا تخلیص گردید . از این نمونه جهت تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی بیوسورفکتانت استفاده شد . این بیوسورفکنانت کشش سطحی آب را در غلظت بحرانی مایسل به میزان ۳۴mN/mکاهش می دهد . نتایج تست استاندارد لوری وجود پیوندهای پپتیدی را در ساختمان مولکولی آن به اثبات رساند . همچنین آنالیز H NMR و طیف IR نشان داد که این ترکیب از گروه بیوسورفکتانتهای آنیونی لیپوپپتیدی بوده و ساختاری مشابه با لیچنیزینها (بیوسورفکتانتهای تولید شده توسط باسیلوس لیپنیفورمیسها) دارد .