سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
طاهره موذن زاده – کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
جمشید فولادی – استادیار دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی تهران
مجید ممهد هروی – استاد دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه شیمی تهران

چکیده:
اسید لاکتیک یک ماده شیمیایی پرکاربرد در صنعت می باشد و از آنجایی که یکی از مهمترین تولید کنندگان آن قارچ ها ی Rhizopus oryzae می باشند که می توانند فرم خالص (+)L- اسید لاکتیک را تولید نمایند این تحقیق با هدف جداسازی و غربالگری قارچ های Rhizopus oryzae از خاک با توانایی بالای تولید اسید لاکتیک انجام شده است نمونه های قارچ از خاک جداسازی و از نظر میکروسکوپی و ماکروسکوپی شناسایی شدند و توسط کشت در محیط اصلاح شده آگار دارای نمک های معدنی که حاوی بروموکروزول گرین می باشد با تشکیل هاله زرد رنگ در محیط از نظر تولید اسید لاکتیک غربالگری شدند تمام نمونه ها دارای پتانسیل بالایی برای تولید اسید لاکتیک بودند و نتایج از طریق محاسبه acid unitage value (AU) نشان داده شد.