سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
پروین امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
ارسطو بدویی دلفارد – هیات علمی بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
بتول قنبری – هیات علمی بخش زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت ، جیرفت، ایران

چکیده:
در این مطالعه از فلور میکروبی چشمه آب معدنی بندر دوساری واقع در شهرستان جیرفت، سویه ای از باسیلوس شناسایی شد که دارای فعالیت پروتئازی بود. پس از بهینه سازی شرایط رشد، باکتری به مدت ۲۴ ساعت در محیط اختصاصی SMA و CMA رشد داده شد.این پروتئاز بر اساس تست های میکروبی بیوشیمیایی و توالی یابی ژن ۱۶srRNA به عنوان B.Pumilus(KHB3) شناخته شد. محتویات محیط کشت با سولفات آمونیوم ۸۵ % رسوب داده سپس با سانتریفیوژ، رسوبات حاصل جمع آوری و به کیسه دیالیز منتقل شد، به کمک کروماتوگرافی تبادل یونی (ستون Q-Sepharose متعادل شده با بافرتریس – HCL با PH 7/5 ) فراکشن های متصل شده جمع آوری شد که دارای فعالیت پروتئازی بود. پروتئاز حاصل بوسیله الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید سدیم دودسیل سولفات (SDS- PAGE) تولید و آنالیز زیموگرافی انجام شد. آنزیم فعالیت حداکثری در pH 8 و دمای ۴۰ درجه سلسیوس و پایداری بالایی در pH 8 و دمای ۸۰ درجه سلسیوس نشان داد. آنزیم در برابر حلال های آلی و شوینده های مختلف فعالیت و پایداری بالایی نشان داد. این پروتئاز در گروه پروتئازهای قلیایی قرارمی گیرد، بنابراین می تواند در صنعت مواد شوینده رختشویی استفاده شود.