سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین دانشور – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه رازی کرمانشاه
سید سیاوش مدائنی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق به توانایی فرایندهای غشائی در جداسازی نمکها و یونهای+Ca2+ , Mg2 و +Naاز آبهای شور پرداخته شده است . از این مطالعه مشخص شده است که از پنج غشاء تجاری مورد استفاده ، غشاء PVDدارای بیشترین فلاکس عبوری از غشاء و بالاترین میزان پس زنی برای یونهای مورد نظر می باشد . همچنین از این آزمایشات مشخص گردیده است که اثر بار در جداسازی غشاء ها مهمتر از اندازه یونها و غلظت آنها می باشد . آزمایشات فشار دارای بیشترین تاثیر مثبت بر فلاکس و غلظت دارای اثر کمتر و منفی می باشد و اثر سرعت خطی بر فلاکس هم بسیار کم می باشد . همه پارامترها بر پس زنی موثر و دارای مثبت می باشند .