سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا یعقوب زاده – کارشناس ارشد میکروبیولوژی بخش بیوتکنولوژی گروه میکروبیولوژی
رضا صفری – کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی و عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

دریای خزر بوسیله پنج کشور شمالی احاطه شده است، بطوریکه آبهای الوده رودخانه ای ضایعات ناشی از استخراج نفت، به زیر آب رفتن دکل های نفتی ، صنایع پتروشیمی و حمل و نقل نفت کشها در دریا می تواند از مهمترین آلوده کننده های این دریا محسوب شود. از مهمترین ترکیبات نفتی ، ترکیبات آروماتیک بوده که به لحاظ ساختمان شیمیایی(حلقه های بنزنی) دارای پایداری بسیار بالایی می باشند و یکی از فراوانترین آنها ترکیبات نفتالن می باشد. تحقیقات انجام شده در ارتباط با وجود ترکیبات آروماتیک در آب حوزه جنوبی دریای خزر نشان از وجود ترکیبات آروماتیک نظیر نفتالن، آس نفتالن، فلورن، فنانترن، آنتراسن، فلورانتن. با غلظتهای مختلف از ۰/۰۰۴ تا ۲/۸۲ ppm می باشد.یکی از مهمترین ترکیبات آروماتیک نفتالن بوده که ترکیب دو حلقه ای بوده و دارای غلظت ۰/۰۰۸ تا ۰/۶۲۸ ppm در آب حوزه جنوبی دریای خزر و غلظت ۰/۱ تا ۲ ppm در بافت ماهیان دریای خزر می باشد. برای جداسازی ویبریوهای تجزیه کننده نفتالن، نمونه ها ابتدا در محیط پایه معدنی دارای نفتالن کشت داده شده و پس از انکوباسیون در دمای ۳۰درجه سانتیگراد بمدت ۵-۳ روز و کشت مجدد در محیط TCBS و انجام تستهای مختلف از نظر وجود ویبریو تجزیه کننده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گونه ای از ویبریو جدا شده که توانایی تجزیه نفتالن را دارار می باشد.