سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه
سهیلا یغمایی – عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد موسوی بفرویی – دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جهت انجام سولفور زدایی بیولوژیکی بیوکاتالیست مناسب از نمونه خاکهای آلوده به مواد نفتی از پالایشگاه تهران و مناطق جنوبی ایران جدا و خالص سازی گردید. تعداد ۱۶ گونه مزوفیل و ۷ گونه ترموفیل با توانایی رشد بر روی ماده گوگردی دی بنزوتیوفن (DBT) شناسایی گردید و متابولیتهای تولیدی آنها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت میکروارگانیسم‌های ترموفیل یک گونه از آنها با توانایی تبدیل DBT به ۲ـ هیدروکسی بی فنیل (HBP-2) انتخاب گردید. ۲-HBP محصول مسیر متابولیکی خاصی به نام ۴-S است. در ادامه اثر برخی پارامترهای مؤثر در حذف DBT مانند pH ، دما و نحوه رشد میکروارگانیسم مورد بررسی قرار گرفت.