سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد مهدی سالار یراد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل قاسمی – استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

پلاستیک در دنیای مدرن نقش مهمی در زندگی بشر دارد تا آنجا که برای ساخت اکثر نیازمند یهای زندگی، از پاکت های بسته بندی تا بال هواپیما، بکارمی رود. پلاستیک ارزان، سبک و قوی می باشد و می تواند با گستره وسیعی از خصوصیات تولید شود. به همین دلیل تولید و مصرف پلاستیکها در سال های اخیر دارای رشدی با تابع نمایی بوده است. افزایش مصرف پلاستیک ها سبب رشد پسماند آنها در دنیا شده است. با توجه به پایداری پلاستیک ها در طبیعت و مضرات زیست محیطی آنها، بازیافت پلاستیک ضرورتی انکار ناشدنی است. بازیافت پلاستیک ها، نیازمند جدایش آنها است تا بتوان به پلاستیک قابل استفاده دست یافت. بدین منظور روشهای مختلفی از قبیل روش های ثقلی، الکترواستاتیک، فلوتاسیون و ذوب ترتیبی بکار گرفته شده است از میان پلاستیک های مختلفPVC و PET دارای کاربردهای وسیع و متنوعی هستند و بخش قابل ملاحظه ای از پلاستیک مصرفی در زندگی روزمره و صنایع مختلف را به خود اختصاص داد هاند و به همین دلیل بازیافت آنها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه وزن مخصوص PVC و PET به ترتیب برابر ۱,۳۲-۱,۳۷g/cm3 و ۱,۳۳-۱,۳۷ g/cm3می باشد، لذا روش های ثقلی در جدایش آنها کاربرد ندارد. در این تحقیق برای جدایش PVC و PET از روش فلوتاسیون استفاده شده است. با توجه به هیدروفوبیسیته PET ,PVC جدایش آنها به روش فلوتاسیون بدون بکارگیری بازداشت کننده ای انتخابی میسر نمی باشد. در این تحقیق از تانیک اسید به عنوان بازداشت کننده استفاده شده است و تاثیر مقدار بازداشت کننده، دما و pH بر جدایش PVC و PET مورد بررسی قرار گرفته است