سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد نوربخش – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد اجتهادی –

چکیده:

جدایی فاز در یک مخلوط متشکل از دو نوع ئره بیضوی شکل کشیده با ابعاد متفاوت از طریق دینامیک ملکولی مورد بررسی قرار گرفت. این سامانه را می توان به عنوان مدل دانه درشتی از یک مخلوط دوتایی کریستال مایع در نظر گرفت. با تغییر چگالی به عنوان پارامتر کنترل، دو نوع تغییر فاز در این مخلوط مشاهده شد: تغییر فاز سویشی و جدایی فاز. در مورد اول خظور دو نوع ماده باعث بروز تغییر فاز همزمان هر دو ماده می شود.